Szennyvíz visszacsapó szelep

A szennyvíz visszacsapó szelep fogalmával nagyon sokan csak akkor találkoznak, amikor probléma lép fel ezzel az összetevővel kapcsolatban, vagy éppen annak hiánya kapcsán. Hogy mégis miről van szó?

Hogy ne kerüljünk kellemetlen helyzetbe:

Az emeltes tömbházak esetében a csatornázás, illetve vízvezetékrendszer tekintetében az egyik legfontosabb jellemző, hogy minden egyes lakás egy és ugyanazon szennyvízvezetékre van rákapcsolva, tehát az egyes lakásokból nem külön-külön, hanem egy közös rendszeren folyik el a szennyvíz. Ez az információ önmagában természetesen egyáltalán nem fontos abban az esetben, ha elegendő figyelem fordul a rendszer karbantartására, illetve nincs vele probléma, máskülönben ugyanis rendkívül kellemetlen helyzetek is kialakulhatnak, ha ezzel nem vagyunk tisztában.

Hogy miről van szó?

Példának okáért tegyük fel, hogy a manapság olyannyira jellemző nagy monszunesőkből származó, gyorsan lehulló csapadékot az utcai csatornák már képtelenek maximálisan elvezetni – esetleg dugulás nyomán alakul ki egy hasonló helyzet. Az ilyen helyzetekben a mélyebben fekvő lakrészek, mint a pincék vagy az alagsorok egyszerűen megtelnek vízzel, akárcsak az utcák a terek, sőt mi több, az esővíz a szennyvízzel keveredve minden irányban utat keres magának, ezáltal akár a rendszeren keresztül a lakásba is visszaáramolhat. Ez a jelenség általánosságban a fürdőszobákban, azon belül is a padlóösszefolyókon tapasztalható meg a gyakorlatban, de extrém esetben WC-k és zuhanyzó lefolyók esetében is felléphet, hogy a helyiséget a nagy nyomás hatására, ezeken keresztül elárasztja a szennyvíz.

Itt lép be a képbe a szennyvíz visszacsapó szelep:

Főként a régebbi, 30-40 évvel ezelőtt épített emeletes házak esetében a vízvezetékrendszerbe még nem került beépítésre a szennyvíz visszacsapó szelep, aminek éppen az lenne a feladata, hogy az imént leírt rendkívül kellemetlen szituációt megszüntesse, hiszen az ilyen szelepek feladata nem más, minthogy megakadályozza a szennyvízbetörést. A szennyvíz visszacsapó szelep ugyanis amint ellentétes irányú, vagyis esetünkben az utca, illetve a csatorna irányából érkező vízmozgást észlel, azonnal elzárja a víz útját, és megakadályozza, hogy a szennyvíz visszaáramoljon akár a lakásba is. A szerkezet egy kis billenő csappantyúval van megoldva, ami egészen addig zárva marad, amíg a külső nyomás meg nem szűnik. Amint ez megtörténik, újra kinyit, és a rendszer használhatóvá válik.

A szennyvíz visszacsapó szelep működése teljesen automatikusnak tekinthető, tehát nem nekünk kell gondoskodnunk a nyitásról és a zárásról, ellenben a beépítést követően érdemes rendszeres karbantartást végezni rajta. Ezt érdemes szakemberrel elvégeztetni, hiszen csak ő tudja pontosan, hogy mik azok a kritikus pontjai a berendezésnek, amelyek gondot okozhatnak. A szelep egyébiránt természetesen kézzel, manuálisan is üzemeltethető, így amennyiben problémát észlelünk, vagy nagyobb esőzés volt, érdemes előre gondoskodni a lezárásról annak érdekében, hogy megóvjuk főként az alsóbb szinteken élő lakók védelmét. A szennyvíz visszacsapó szelep kapcsán a legideálisabb az, ha konkrétan már a rendszer kialakításakor beépítették a szakemberek, de természetesen utólagos pótlásra is lehetőség van abban az esetben, ha ez mégsem történt meg. A szelep beszerelhető a ház udvari aknájába, de bizonyos esetekben akár a lakótér vizes blokkjába is, noha ez minden esetben kisebb-nagyobb bontási munkálatokkal jár együtt.